Telefon +420 312 500 091
fax +420 312 500 096
hlášení závad +420 312 522 595

dispečink +420 312 522 737

Účetnictví

 • vedení účetnictví pro společenství vlastníků bytových jednotek
 • vedení účetnictví pro právnické a fyzické osoby
 • jednorázové vypracování přiznání k dani:
  • z příjmů právnických a fyzických osob
  • z přímů ze závislé činnosti
  • z nemovitostí
  • z převodu nemovitostí
  • dani darovací
  • dani spotřební
  • k dani z přidané hodnoty atd.

Správa nemovitostí

 • správa pro společenství vlastníků bytových jednotek
 • správa objektů pro fyzické a právnické osoby
 • správa obecního majetku
 • správa státního a obecního majtku v oblastech:
  • Ve věcech provozních:
   • technické problídky nemovitostí, předávání a přebírání nemovitostí včetně agendy změn užívání, zajištění úklidu, deratizace, dodávek medií, organizace termínů a zajištění revizí.
  • údržba a oprav:
   • výběr dodavatelských firem, organizace výběrového řízení, kontrola prováděných prací a správnosti účtovaných cen, průběžné doplňování dat do stavební evidence, zajištění havarijní služby
  • ekonomické:
   • vedení evidence uživatelů bytů a nebytových prostor, předpis příslušných plateb, kontrola plateb, provedení ročního vyúčtování příspěvků fondu oprav, nájemného a služeb 

 

Útvar tepelného hospodářství RDK servis, s.r.o.

 zajišťuje na jedné straně kvalitní a dostatečně kapacitní výrobu tepelné energie pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody včetně přivedení těchto médií až k odběrateli a dále i výrobu elektrické energie, a na straně druhé údržbářské práce, a to nejen u našich odběratelů, dle jejich objednávek.

 

 Výroba a rozvod tepelné energie pro ústřední vytápění a přípravu a dodávku teplé vody

 -    na základě licencí udělených Energetickým a regulačním úřadem České republiky zajištujeme výrobu a rozvod tepelné energie a teplé  vody v katastru města Slaný

-     na základě licence udělené Energetickým a regulačním úřadem České republiky zajišťujeme i výrobu elektřiny ve dvou kogeneračních jednotkách

-    provozujeme řadu tepelných zdrojů na různá paliva. V případě vašeho zájmu jsme připraveni připojit vaši nemovitost na CZT a zajistit kvalitní dodávku tepelné energie a teplé vody z těchto tepelných zdrojů

 -    tato nabídka platí zejména v oblastech:

 •  sídliště U kasáren
 • sídliště na Dolíkách v oblasti ulic Na Dolíkách, Vikova, Cyrila Boudy a Bezručova
 • Pražské předměstí v oblasti ulic Okružní, Bienerova, Na Vavřinci a Pražská
 • střed města: ulice Žižkova, Záfortenská, Šultysova, Vítězná a Všehlušická
 • v oblasti ulic Plynárenská a K.Čapka
 • sídliště "ČKD" v oblasti ulic Rabasova, Smetáčkova, Petra Hrubého a Mírová
 • a také v nově budovaných objektech v lokalitách pole Na dolíkách, bývalých kasáren apod.

řízení kotelen zajištujeme z centrálního dispečinku vybaveného špičkovou řídící a monitorovací technologií, zabezpečující jejich hladký chod.

24-hodinový systém zajištění služeb na centrálním dispečinku kvalifikovanými a proškolenými pracovníky je připraven pomoci našim odběratelům, kdykoliv zavolají, s případnými požadavky a připomínkami v oblasti dodávek tepelné energie a teplé vody

 

 Zajištění údržby a oprav

 •  zajišťujeme chemické čištění rozvodů teplé vody v bytových domech
 •  provádíme topenářské a instalatérské práce dle požadavků zákazníka
 •  výměny radiátorů, regulačních ventilů, vodoměrů, výměny a úpravy plastových rozvodů teplé vody v bytových domech
 •  provádíme zaměření tepelných ztrát objektů termokamerou včetně vypracování hodnotící zprávy o stavu těchto ztrát v konkrétním objektu

 

 

Investiční činnost

 • pro investory včetně zadavatelů veřejných zakázek zajistíme:
  • přípravu akce včetně projektu a projednání podmínek stavebního povolení
  • výběr dodavatelské firmy včetně výběru provedeného v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
  • kontrola prováděných prací a účtovaných cen
  • organizace kolaudačního řízení a uvedení stavby do provozu

Služby

 •  zajistíme:
  • energetické průkazy domů
  • kontrolu objektů thermokamerou
  • semináře, školení