Úprava předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro rok 2022

V důsledku vynuceného ukončení dodávek zemního plynu od předchozího smluvně vázaného dodavatele v polovině ledna 2022 jsme byli nuceni zajistit dodávky zemního plynu novým dodavatelem, a to za současné tržní ceny.Musíme vám proto oznámit, že v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. 9. 2021, jsme nuceni upravit předběžně kalkulovanou cenu tepelné […]

Mimořádná odstávka dodávky teplé vody

Z důvodů napojení na nově budovaný rozvod teplé vody bude v termínu od 24. do 28. srpna 2021 přerušena dodávka teplé vody do domů čp. 1631, 1632, 1633, 1634-5, 1636-7 a 1638-9 v Tomanově a Arbesově ulici. Pokud dojde ke zkrácení termínu odstávky, budeme odběratele neprodleně informovat.Dále bychom chtěli požádat obyvatele v horních patrech jednotlivých […]

Úprava odstávky kotelny K-40 v Tomanově ul. v létě 2021

V letošním roce dojde mimo běžně prováděné údržbové práce v termínu plánované odstávky na kotelně K-40 v Tomanově ul. v červnu 2021 k částečné výměně kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu této kotelny. Výměna bude prováděna od šachty u čp. 1630 v Tomanově ul. až k nově budované šachtě za čp. 1633 v […]