<strong><u>Informace pro odběratele tepelné energie a teplé vody o opatřeních při neplnění platebních povinností</u></strong>

RDK servis, s.r.o. navrhuje všem odběratelům (tím je myšleno majitelům domů, např. SVJ), kteří by se dostali při vyúčtování dodávek tepelné energie a teplé vody za rok 2022 do situace neplnění platebních povinností, možnost dohodnout si splátkový kalendář vč. podmínek plnění platebních povinností v dohodnutých splátkách tak, aby se předešlo případnému přerušení dodávek tepelné energie […]