Informace pro nájemce a vlastníky bytových a nebytových jednotek ve správě RDK servis, s.r.o. Slaný

Vážení odběratelé,            v souvislosti se stávajícím vývojem cen služeb pro r.2023 poskytovaných s užíváním jednotek (tj. zejména:  SV – vodné stočné, el. energie společných prostorů, TV, ÚT a další), Vám doporučujeme zvážení možnosti individuální úpravy výše měsíčních záloh na tyto služby. Tato úprava bude sloužit především pro nastavení optimální výše zálohových plateb v roce 2023. Na požádání, […]