<strong>Vyúčtování TE 2022</strong>

V těchto dnech dokončujeme vyúčtování dodávek tepla a teplé vody odběratelům (SVJ a ostatním majitelům domů) za rok 2022. Závěrečné faktury budou vystaveny v souladu s platnými předpisy, to je nejpozději do 28.2.2023, se zdanitelným plněním únor 2023. Vzhledem k vysokým cenám energií v roce 2022 a dosud neuzavřenému řízení ve věci kompenzací cen pro teplárenství a jejich odběratele (tzv. […]