<strong>RDK informuje o letních provozních odstávkách kotelen v roce 2023</strong>

Stejně jako každý rok budou od června do srpna 2023 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen. Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o. Jménem firmy RDK servis, s.r.o. bych chtěl všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba […]

<strong>Kalkulace výsledné ceny tepelné energie 2022 a výhled na rok 2023</strong>

Výsledná cena tepelné energie pro rok 2022 je kalkulována v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č 4/2021. To znamená, že do ní musely být promítnuty skutečné náklady zjištěné po ukončení zúčtovacího období. Navýšení jednotkové ceny tepelné energie pro rok 2022 oproti roku 2021 je způsobeno zejména meziročním navýšením nákladů na palivo o téměř 300%, přičemž navýšení cen […]