<strong>Přerušení a ukončení dodávky tepelné energie do ÚT v květnu 2023</strong>

Vzhledem k vývoji počasí bylo v minulém týdnu na základě vyhlášky č.194/2007 Sb. přerušeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném a dále také v objektech, kde zajišťujeme pouze obsluhu zařízení. Dle zmíněné vyhlášky § 2, odst.4 se vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná […]

<strong>Úprava předběžně kalkulované ceny TE pro rok 2023</strong>

Pozitivní vývoj na trhu s energiemi (zejména nižší cena zemního plynu), než je vládou stanovený cenový strop, nám umožňuje promítnout do aktualizace předběžné kalkulované ceny tepelné energie nižší předpokládané náklady na palivo v roce 2023. Proto k 1.6.2023 upravujeme předběžně kalkulovanou cenu TE pro rok 2023 na: 1.220,- Kč/GJ (bez DPH) tj. 1.342,- Kč/GJ (vč. DPH) Nová předběžně […]