<strong>Úprava termínů odstávek kotelen</strong>

Z technických a provozních důvodů bylo nutné provést úpravu termínů odstávek kotelen. Změny se týkají kotelny K39 ul. Všehlušická a K42 ul. Na Dolíkách. Za případné komplikace způsobené změnou termínů se omlouváme Děkujeme za pochopení Ve Slaném dne 16.6.2023                                                                   Ing. Ivo Hort vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.