<strong>Informace o vypořádání přeplatků a nedoplatků z ročního vyúčtování služeb za rok 2022 pro nájemce bytů v majetku města Slaný ve správě RDK servis s.r.o..</strong>

Přeplatky Vypořádání přeplatků na základě doručených poštovních poukázek (složenek) prostřednictvím české pošty v měsíci červenci 2023 V individuálních případech — bankovním převodem na bankovní účet uvedený nájemcem bytové jednotky na přelomu měsíce června a července 2023 Nedoplatky Úhrada nedoplatků buď na základě doručených poštovních poukázek (složenek) nebo bankovním převodem (číslo účtu, na který se nedoplatky […]