Novinky vyplívající z Konsolidačního balíčku

Novela DPH Změny v oblasti DPPO Zákon o daních z příjmu Zákon o zaměstnanosti Zákon o nemocenském pojištění Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení Novela zákona o dani z nemovitých věcí https://rdkservis.cz/wp-content/uploads/2024/02/Novinky-vyplyvajici-z-Konsolidacniho-balicku.pdf