<strong>RDK informuje o letních provozních odstávkách kotelen v roce 2024.</strong>

Stejně jako každý rok budou od června do srpna 2024 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen. Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o. Jménem firmy RDK servis, s.r.o. bych chtěl všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba […]