Vyúčtování dodávek tepelné energie za I.pololetí

RDK informuje: Vyúčtování dodávek tepelné energie za 1. pololetí 2024 bude dle platných Smluv provedeno do 20. července 2024. Fakturaci za 1. pololetí 2024 obdrží všichni naši odběratelé prostřednictvím datové schránky. Odběratelé, u kterých naše firma RDK servis, s.r.o provádí správu nemovitosti budou mít jeden originál faktury v papírové podobě za 1. pololetí 2024 k vyzvednutí na […]