Informace o úpravě záloh na služby poskytované s užíváním bytu pro nájemce bytů v majetku obce

  1. U nově uzavíraných smluvních vztahů je výše záloh na služby stanovena v úrovni předpokládaných nákladů na tyto služby v rámci aktuálních cen
  2. V ostatních případech lze zálohy upravit jednostranně na základě vyhodnocení předpokládaných nákladů a aktuální výše stanovených záloh
  3. Výši záloh lze upravit na základě individuální potřeby nájemce -doporučujeme proto, nájemcům bytů zvážit tuto možnost a případně telefonicky nebo osobně konzultovat provedení úpravy.

V případě dotazů se obracejte na příslušné oddělení – evidence plateb fi . RDK servis, s.r.o. Kynského 126 Slaný. Tel.: 312 500 094, E-mail: bele@rdkservis.cz