Informace o vypořádání přeplatků a nedoplatků z ročního vyúčtování služeb za rok 2022 pro nájemce bytů v majetku města Slaný ve správě RDK servis s.r.o..

Přeplatky

  1. Vypořádání přeplatků na základě doručených poštovních poukázek (složenek) prostřednictvím české pošty v měsíci červenci 2023
  2. V individuálních případech — bankovním převodem na bankovní účet uvedený nájemcem bytové jednotky na přelomu měsíce června a července 2023

Nedoplatky

  1. Úhrada nedoplatků buď na základě doručených poštovních poukázek (složenek) nebo bankovním převodem (číslo účtu, na který se nedoplatky hradí je uvedeno v oznámení o vyúčtování v levé horní části; variabilní symbol je číslo dokladu — v oznámení o vyúčtování uvedené v pravé horní části). Termín splatnosti nedoplatků ročního vyúčtování za rok 2022 je 31.7.2023.
  2. V případech kdy bylo požádáno o splátkový kalendář a tento byl schválen vlastníkem objektu se úhrada nedoplatku řídí splátkami uvedenými v tomto splátkovém kalendáři.

V případě dotazů, nás prosím kontaktuje na telf. čísle 312 500 094 (úsek nájemného)