Informace pro nájemce a vlastníky bytových a nebytových jednotek ve správě RDK servis, s.r.o. Slaný

Vážení odběratelé,

           v souvislosti se stávajícím vývojem cen služeb pro r.2023 poskytovaných s užíváním jednotek (tj. zejména:  SV – vodné stočné, el. energie společných prostorů, TV, ÚT a další), Vám doporučujeme zvážení možnosti individuální úpravy výše měsíčních záloh na tyto služby. Tato úprava bude sloužit především pro nastavení optimální výše zálohových plateb v roce 2023.

Na požádání, Vám připravíme návrh této úpravy a zpracujeme aktualizovaný evidenční list. Těm z Vás, kteří využívají pro své platby systém SIPO, automaticky změnu plateb provedeme u ostatních bude nutná individuální úprava trvalých příkazů. 

V případě potřeby se obracejte na

Eva Bencová                                                                    

ekonomka                                                                                                        

bencova@rdkservis.cz                                                
+420 312 500 094                                                                   

Jana Běle

ekonomka

bele@rdkservis.cz
+420 312 500 094