Informace pro odběratele tepelné energie a teplé vody o opatřeních při neplnění platebních povinností

RDK servis, s.r.o. navrhuje všem odběratelům (tím je myšleno majitelům domů, např. SVJ), kteří by se dostali při vyúčtování dodávek tepelné energie a teplé vody za rok 2022 do situace neplnění platebních povinností, možnost dohodnout si splátkový kalendář vč. podmínek plnění platebních povinností v dohodnutých splátkách tak, aby se předešlo případnému přerušení dodávek tepelné energie a teplé vody z důvodů jejich neoprávněného odběru neplněním platebních povinností.

Informace o možnosti získat sociální dávky pro jednotlivé odběratele je uveřejněna na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na tomto odkaze:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-pomoci-s-naklady-na-bydleni-energie-a-zivobyti