Kalkulace výsledné ceny tepelné energie 2022 a výhled na rok 2023

Výsledná cena tepelné energie pro rok 2022 je kalkulována v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č 4/2021. To znamená, že do ní musely být promítnuty skutečné náklady zjištěné po ukončení zúčtovacího období. Navýšení jednotkové ceny tepelné energie pro rok 2022 oproti roku 2021 je způsobeno zejména meziročním navýšením nákladů na palivo o téměř 300%, přičemž navýšení cen zemního plynu (hlavní palivo pro naše zařízení) bylo několikanásobně vyšší.

Jak bylo prezentováno již dříve, ukončil s naší firmou RDK servis bývalý dodavatel plynu spolupráci v tu nejméně výhodnou dobu – v polovině ledna 2022 a my jsme si museli během deseti dnů zajistit nového dodavatele za aktuální ceny. Je třeba připomenout, že z oslovených firem se s nabídkou ozvala pouze jedna, prostor pro nějaké vyjednávání byl proto minimální.

Ve druhé polovině února propukla válka na Ukrajině a ceny veškerých energií vyletěly ještě více nahoru. Na vysoké nárůsty cen energií jsme museli i my reagovat.  1.6.2022 byla předběžně kalkulovaná cena tepelné energie pro rok 2022 upravena. Další vývoj cen zemního plynu během roku byl velmi turbulentní a nejen ceny energií stále rostly. Proto jsme byli nuceni předběžně kalkulovanou cenu tepelné energie opět upravit. Poslední oznámená výše předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro rok 2022 byla 1 875 Kč/GJ vč. DPH. O těchto úpravách jsme vždy předem informovali jak ERÚ, tak naše odběratele.

Při těchto vysokých cenách energií (hlavně zemního plynu) jsme přistoupili k využití alternativních paliv (LTO a uhlí) na kotelnách, kde jsou kotle na tato paliva umístěny. Tímto naším rozhodnutím se podařilo konečnou cenu tepelné energie v našem městě pro rok 2022 snížit o téměř 200,-Kč/GJ na 1 690,70 Kč/GJ vč. DPH, přičemž do výsledné kalkulace se pozitivně promítá i snížení stálých nákladů o cca 20%.  V porovnání s výslednou cenou tepelné energie pro rok 2021 je však tato cena o cca 150% vyšší. Pokud se v některých městech drží cena tepelné energie v úrovních roku 2021 jde zpravidla o provozovatele využívající téměř výhradně jiná paliva (uhlí, odpadní teplo apod.), nebo mající předem smluvně zajištěnou cenu zemního plynu na celý rok. Pozitivně se může promítnout i provozování kogeneračních jednotek.

U řady našich odběratelů však i přes naše výzvy nedošlo ke zvýšení záloh, případně ke zvýšení záloh došlo až v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2022. To se potom promítlo do ročního vyúčtování výsledné – konečné ceny TE. K obdobné situaci došlo i při vyúčtování služeb konečným spotřebitelům v odběrných místech ve správě naší společnosti a velmi pravděpodobně i ve správě mimo naši společnost.

Pozitivní informací je, že pro rok 2023 se nám zatím daří nakupovat zemní plyn pod „vládním stropem“. V této chvíli zpracováváme dostupné podklady k aktualizaci předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro rok 2023. Předpokládáme, že v nejbližších dnech budeme moci oznámit snížení této ceny ze současných 1 578,5 Kč/GJ až o cca 200 Kč/GJ. Je třeba si však uvědomit, že ceny zemního plynu jsou stále několikanásobně vyšší, než byly do poloviny roku 2021 a predikovat jejich další vývoj je velmi obtížné.

Také je třeba opětovně připomenout, že stále čekáme na zveřejnění podmínek programu pro podporu zákazníků v teplárenství za rok 2022. V této souvislosti jsme připraveni ve spolupráci s našimi odběrateli připravit podklady k vlastní žádosti a přiznanou a proplacenou vládní podporu okamžitě převést na účty našich zákazníků – majitelů odběrných míst.

Věříme, že k tomu dojde co nejdříve.

RDK servis s.r.o. Slaný