Novinky vyplívající z Konsolidačního balíčku

Novela DPH

Změny v oblasti DPPO

Zákon o daních z příjmu

Zákon o zaměstnanosti

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení

Novela zákona o dani z nemovitých věcí

https://rdkservis.cz/wp-content/uploads/2024/02/Novinky-vyplyvajici-z-Konsolidacniho-balicku.pdf