Oznámení pro nájemce bytů v domech v majetku Města Slaný

Individuální úprava výše záloh na služby poskytované s užíváním bytu

V současné době dochází ke zpracování a distribuci vyúčtování služeb za rok 2023. S ohledem na výši přeplatku nebo nedoplatku bychom Vás rádi v té souvislosti požádali o zvážení možnosti individuálních úprav výše záloh pro další období. V Případě potřeby nás kontaktujte:

Osobně v úředních dnech            Pondělí od 8:00 do 17:00

                                                      Středa od 8:00 do 17:00

Elektronicky                                   bele@rdkservis.cz

                                                      banertova@rdkservis.cz

Telefonicky                                        312 500 094

Děkujeme za spolupráci

RDK servis s.r.o.