Předběžně kalkulovaná cena TE pro rok 2024

Vážení odběratelé,

     v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č.10/2022 ze dne 30.9.2022 Vám oznamujeme, že s platností od 1.1.2024 zůstává předběžně kalkulovaná cena tepelné energie bez DPH pro rok 2024 ve stejné výši jako v roce 2023 – 1.220,- Kč bez DPH/GJ tj. 1.366,40 včetně DPH/GJ. Úprava ceny s DPH je vyvolána změnou výše DPH u dodávek tepelné energie z 10 % na 12 % od 1.1.2024. V případě Vašeho zájmu o úpravu výše zálohy nás kontaktujte na výše uvedeném telefonu nebo na emailu: hort@rdkservis.cz nebo henzlova@rdkservis.cz nejpozději do 31.1.2024.