Přerušení a ukončení dodávky tepelné energie do ÚT v květnu 2023

Vzhledem k vývoji počasí bylo v minulém týdnu na základě vyhlášky č.194/2007 Sb. přerušeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném a dále také v objektech, kde zajišťujeme pouze obsluhu zařízení.

Dle zmíněné vyhlášky § 2, odst.4 se vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 ºC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty.

Otopné období dle výše zmíněné vyhlášky se ukončuje 31. května a vzhledem k předpokládanému vývoji teplot lze otopnou sezonu 2022-2023 vyhlásit za ukončenou již nyní.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 522 620 (útvar tepelného hospodářství RDK servis, s.r.o.)

Ve Slaném dne 24. 5. 2023                   

Ing. Ivo Hort

vedoucí útvaru tepelného hospodářství

RDK servis s.r.o.