RDK informuje o letních provozních odstávkách kotelen v roce 2024.

Stejně jako každý rok budou od června do srpna 2024 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen.

Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o.

Jménem firmy RDK servis, s.r.o. bych chtěl všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním – otopném období.

Ve Slaném dne 30.4.2024                                                                

Ing. Ivo Hort

                                                                                     vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.