RDK servis, s.r.o. informuje

Vzhledem k vývoji počasí bylo dne 19. 9. 2022, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném a dále také v objektech, kde zajišťujeme pouze obsluhu zařízení. V případě, že se ve Vašem objektu objeví jakékoliv problémy s dodávkou tepla, žádáme všechny odběratele o rychlé předání informace tak, aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně vlastních osazených čerpadel) do režimu „zimního provozu“.

Dále doporučujeme všem našim odběratelům tepla a teplé vody zavedení úsporných opatření v souvislosti s vytápěním a odběrem teplé vody a případně zvážení snížení topné křivky, které by přineslo hlavně snížení plateb za dodávky tepelné energie při závěrečném vyúčtování roku 2022.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 522737 (dispečink RDK servis, s.r.o.)

Ve Slaném dne 19. 9. 2022                   

Ing. Ivo Hort

vedoucí útvaru tepelného hospodářství

RDK servis s.r.o.