Naše služby

Tepelné hospodářství

Provozování tepelného hospodářství
Výroba tepelné energie
Výroba teplé vody
Výroba elektrické energie
Provozování malých kotelen

 

Správa nemovitostí

Správa pro společenství vlastníků bytových jednotek, správa objektů pro fyzické a právnické osoby, zajištění komplexní činnosti v oblasti provozní a ekonomické.

Účetnictví

Vedení účetnictví pro společenství vlastníků bytových jednotek, vedení účetnictví pro právnické a fyzické osoby, jednorázové vypracování přiznání k dani:

 • z příjmů právnických a fyzických osob
 • z přímů ze závislé činnosti
 • z nemovitostí
 • z převodu nemovitostí
 • dani darovací
 • dani spotřební
 • k dani z přidané hodnoty atd.

Zajištění údržby a oprav

 • Poskytujeme komplexní zajištění služeb v oblasti údržby a oprav bytových a nebytových jednotek.
 • výměna radiátorů vč. regulačních prvků
 • montáž rozvodů vody
 • chemické čištění rozvodů vody a topných systémů
 • montáž cejchování poměrových měřidel SV, TV

Ostatní služby

 • pronájem bytových a nebytových prostorů ( kanceláře, sklady, společenská místnost ).
 • pronájem parkovacích stání v rámci vlastního areálu.
 • provozování prodejny instalačního materiálu.
 • provozování prostorů pro tělovýchovu ( spinnig, posilovna ).
 • provozování prostorů pro pohostinskou činnost.
 • provádíme činnosti související s vyhodnocením energetických opatření na objektech vč. zajištění PENB
 • zpracovní agendy odečtů z poměrových měřidel SV, TV
 • monitoring objektů thermokamerou