Úprava odstávky kotelny K-40 v Tomanově ul. v létě 2021

V letošním roce dojde mimo běžně prováděné údržbové práce v termínu plánované odstávky na kotelně K-40 v Tomanově ul. v červnu 2021 k částečné výměně kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu této kotelny. Výměna bude prováděna od šachty u čp. 1630 v Tomanově ul. až k nově budované šachtě za čp. 1633 v Arbesově ul. Výměna se v letošním roce týká ulice Arbesova (čp. 1631, 1632 a 1633), ale odstaveny budou i domy v ul. Tomanova (čp. 1634-5, 1636-7 a 1638-9). Pro všechny tyto domy bude odstavení dodávek teplé vody v letních měsících upřesněno včas vyvěšenou informací na jednotlivých domech v souvislosti s postupem prací při výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude zkrátit tuto odstávku na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. Výměna kompletních rozvodů ÚT a TV je prováděna jako akce města Slaný, která zajistí i do budoucna kvalitní dodávky topného média i teplé vody do všech objektů napojených na tento teplovodní rozvod.