Úprava předběžně kalkulované ceny TE pro rok 2023

Pozitivní vývoj na trhu s energiemi (zejména nižší cena zemního plynu), než je vládou stanovený cenový strop, nám umožňuje promítnout do aktualizace předběžné kalkulované ceny tepelné energie nižší předpokládané náklady na palivo v roce 2023.

Proto k 1.6.2023 upravujeme předběžně kalkulovanou cenu TE pro rok 2023 na:

1.220,- Kč/GJ (bez DPH) tj. 1.342,- Kč/GJ (vč. DPH)

Nová předběžně kalkulovaná cena TE je o 236,- Kč/GJ nižší než původní předběžně kalkulovaná cena pro rok 2023. O této úpravě jsme již informovali ERÚ ČR.

Po vyúčtování dodávek tepelné energie do ÚT za I. pololetí navrhneme případně vybraným odběratelům úpravu záloh.

V případě zájmu o dřívější změnu výše zálohy nás můžete kontaktovat již nyní na e-mailu hort@rdkservis.cz nebo sekretariat@rdkservis.cz, případně na tel. 606 114 601.