Úprava předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro rok 2022

V důsledku vynuceného ukončení dodávek zemního plynu od předchozího smluvně vázaného dodavatele v polovině ledna 2022 jsme byli nuceni zajistit dodávky zemního plynu novým dodavatelem, a to za současné tržní ceny.Musíme vám proto oznámit, že v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. 9. 2021, jsme nuceni upravit předběžně kalkulovanou cenu tepelné energie pro rok 2022 na 1.086,36 Kč/GJ bez DPH tj. 1.195,- Kč/GJ včetně DPH, což je oproti původně oznámené předběžně kalkulované ceně zvýšení o cca 22%.Vzhledem ke vzniklé situaci doporučujeme zvážit možnost úpravy záloh, případně využití přeplatku z ročního vyúčtování 2021 (proběhne v únoru) jako mimořádné zálohy pro I.pol. 2022.V případě Vašeho zájmu o změnu výše zálohy nás kontaktujte telefonu 606 114 601 nebo na emailu: hort@rdkservis.cz.