Úprava termínů odstávek kotelen

Z technických a provozních důvodů bylo nutné provést úpravu termínů odstávek kotelen. Změny se týkají kotelny K39 ul. Všehlušická a K42 ul. Na Dolíkách.

Za případné komplikace způsobené změnou termínů se omlouváme

Děkujeme za pochopení

Ve Slaném dne 16.6.2023                                                                  

Ing. Ivo Hort

vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.