Úpravy záloh za dodávky tepelné energie do ÚT a TV

Vážení odběratelé,

            V souvislosti s vyúčtováním výsledné ceny tepelné energie za rok 2023 Vám, vzhledem k výši Vašeho přeplatku/nedoplatku, nabízíme úpravu záloh za dodávku tepelné energie do ÚT a dodávku TV.

V případě Vašeho zájmu o změnu výše zálohy nás kontaktujte na telefonu 606 114 601 nebo na emailu: hort@rdkservis.cz nebo henzlova@rdkservis.cz.