Vyúčtování dodávek tepelné energie za I.pololetí

RDK informuje:

Vyúčtování dodávek tepelné energie za 1. pololetí 2024 bude dle platných Smluv provedeno do 20. července 2024. Fakturaci za 1. pololetí 2024 obdrží všichni naši odběratelé prostřednictvím datové schránky. Odběratelé, u kterých naše firma RDK servis, s.r.o provádí správu nemovitosti budou mít jeden originál faktury v papírové podobě za 1. pololetí 2024 k vyzvednutí na útvaru správy v Kynského ul. 126 ve Slaném.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte přímo na útvar tepelného hospodářství:

e-mail: hort@rdkservis.cz nebo na mobilní číslo: 606 114 601