Vyúčtování TE 2022

V těchto dnech dokončujeme vyúčtování dodávek tepla a teplé vody odběratelům (SVJ a ostatním majitelům domů) za rok 2022.

Závěrečné faktury budou vystaveny v souladu s platnými předpisy, to je nejpozději do 28.2.2023, se zdanitelným plněním únor 2023.

Vzhledem k vysokým cenám energií v roce 2022 a dosud neuzavřenému řízení ve věci kompenzací cen pro teplárenství a jejich odběratele (tzv. „dočasný krizový rámec“ – viz. níže) může u některých odběratelů dojít k vyšším nedoplatkům. V těchto případech proto k fakturám za rok 2022, kromě jiných příloh, připojíme i návrh splátkového kalendáře.

O konkrétní podobě splátkového kalendáře jsme připraveni jednat se všemi odběrateli.

Podle dostupných informací vláda intenzivně řeší finanční pomoc – kompenzace pro teplárenství („tzv. dočasný krizový rámec“). Proto věříme, že v průběhu roku 2023 dojde ke kompenzaci části zvýšených nákladů na energie za rok 2022. Tuto kompenzaci poté promítneme do cen pro odběratele dle platných předpisů.

Pokud tedy budete mít zájem o uzavření splátkového kalendáře, kontaktujte nás na e-mailových adresách hort@rdkservis.cz nebo pfejferova@rdkservis.cz a telefonu 606 114 601