Zahájení topné sezony 2023-2024

Vzhledem k vývoji počasí v posledních dnech bylo dne 10. 10. 2023, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění do všech odběrných míst napojených na CZT.

V případě, že se ve Vašem objektu objeví jakékoliv problémy s dodávkou tepla, žádáme všechny odběratele o rychlé předání informace na dispečink RDK servis, s.r.o. (kontakt viz níže), aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, která nespadají pod naši obsluhu, zejména nainstalovanou regulaci (včetně vlastních osazených čerpadel) je třeba přepnout do režimu „zimního provozu“.

Případě nárůstu denních teplot bude dodávka tepla omezena nebo přerušena.

Dále připomínáme všem konečným spotřebitelům možnost omezit vytápění v bytové jednotce uzavřením termoregulačních hlavic na jednotlivých radiátorech.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 522737 (dispečink RDK servis, s.r.o.)

Ve Slaném dne 10. 10. 2023                   

Ing. Ivo Hort

vedoucí útvaru tepelného hospodářství

RDK servis s.r.o.