Zahájení topné sezóny

Dne 26. 9. 2020 bylo, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném. V případě, že se ve Vašem objektu objeví jakékoliv problémy s dodávkou tepla, žádáme všechny odběratele o rychlé předání informace tak, aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

 Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně vlastních osazených čerpadel) do režimu „zimního provozu“. 

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 522737 (dispečink RDK servis, s.r.o.) 

Ve Slaném dne 29. 9. 2020

Ing. Ivo Hort     vedoucí útvaru tepelného hospodářství